ROCZNIKI:

 

Sychowicz Krzysztof

Działania władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 201-216