ROCZNIKI:

 

Królak Stanisław M.

Wierność powołaniu – ksiądz Kazimierz Świątek (1914-2011)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 149-179
 

The Episcopal Ministry of Reverend Kazimierz Świątek (1914-2011)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 189-210