ROCZNIKI:

 

Frykowski Janusz Adam

Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 103-126