ROCZNIKI:

 

Lekka Dorota

Dzieło uobecnienia zbawczych tajemnic Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 81-102