ROCZNIKI:

 

Rzeszowski Wojciech

Formacja ludzka w przygotowaniu do kapłaństwa
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 39-47