ROCZNIKI:

 

Korziński Ireneusz

Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 15-25