ROCZNIKI:

 

Lewandowski Jerzy

Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla narodu polskiego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.