ROCZNIKI:

 

Martyniuk Paisjusz

Duchowość Wschodu
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.