ROCZNIKI:

 

Nitkiewicz Krzysztof

Duchowość chrześcijańska w rozumieniu Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.