ROCZNIKI:

 

Budniak Józef

Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 5-30
 

A Half-Century of Catholic-Lutheran Dialogue (1967-2017)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 41-56
 

Ecumenism in Poland – movement full of contrasts
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 53-66
 

The Reception of the Decree on Ecumenism Unitatis Redintegratio in Cieszyn Silesia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 169-181