ROCZNIKI:

 

Morciniec Piotr

Etyczne granice transplantacji
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.