ROCZNIKI:

 

Olech Jolanta

Życie zakonne w Europie wobec zachodzących zmian politycznych
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.