ROCZNIKI:

 

Jurkowski Henryk

Teatr wobec sacrum - zarys problematyki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.