ROCZNIKI:

 

Baranowski Tomasz

Kontemplacja, interpretacja, stylizacja. Refleksje o przemianach gatunku mszy w dziejach muzyki europejskiej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.