ROCZNIKI:

 

Gacka Bogumił

Godność osoby i godność Narodu
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005, s.