ROCZNIKI:

 

Kakareko Andrzej

Kościoły parafialne w Wilnie w świetle relacji o stanie diecezji i statutów synodów wileńskich (XVI-XVIII w.)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Synod Biskupa Aleksandra Kotowicza z 1685 r.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

List pasterski biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła z dnia 25 lutego 1582 r.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

„Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.