ROCZNIKI:

 

Prokop Krzysztof R.

Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Sukcesja apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stuleciu
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.