ROCZNIKI:

 

do ustalenia

Rec.: Tadeusz Krahel, „Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941)”, Polskie Towarzystwo Historyczne
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.