ROCZNIKI:

 

Jakoniuk Leszek M.

Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2014/2015
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 151-156
 

Frère Emmanuel de Taizé, „Un amour méconnu. Au-delà des représentations spontanées de Dieu”, Paris Bayard 2008, 256 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 289-291
 

Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2013/2014
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 261-266
 

„L’Exultet” – une catéchèse vécue
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 175-195
 

„L’Exultet” – La Bonne Nouvelle chantée
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 185-206
 

Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 231-234