ROCZNIKI:

 

Przybylski Andrzej

Świadczenie miłości i miłosierdzia w parafii
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.