ROCZNIKI:

 

Powichrowski Tomasz

Struktura formalna modlitwy eucharystycznej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 129-148
 

Elementy pojednania w liturgii eucharystycznej i mistagogia modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

The Sacrament of Holy Orders and the New Metropolitan’s Ingress of Archbishop Tadeusz Wojda, SAC into the Cathedral of Białystok
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 7-22