ROCZNIKI:

 

Krahel Tadeusz

Od wileńskiej do białostockiej archidiecezji i metropolii
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 149-157
 

Materiały do dziejów budowy katedry w Białymstoku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Rec.: S. G. Fil, „Rimsko-katoliczeskij prichod sw. Iosifa w Tjumeni (minuwszeje i nastojaszczeje)”, Izdatielstwo „Wektor Buk", Tjumeń 2004, ss. 88, ss. nlb. 8 z kolorowymi zdjęciami
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

„Kronika" kościoła parafialnego w Różanymstoku z 1851 r.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybe ir aplinka" („Biskup Antoni Baranowski: osobowość i środowisko") Wilno, 21-22 listopada 2002 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

„Kronika" kościoła farnego w Grodnie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.