ROCZNIKI:

 

Salij Jacek

Jak dzisiaj mówić o Kościele?
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 32-44