ROCZNIKI:

 

Kamiński Ryszard

Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 45-56