ROCZNIKI:

 

Kobylińska Zdzisława

Wychowanie moralne w kulturze pokus
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 76-83
 

Rec.: J. Górniewicz, „Teoria wychowania (wybrane problemy)”, Olsztyńska Szkoła im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2007, s. 187
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 225-227