ROCZNIKI:

 

Perzyński Andrzej

Życie duchowością dziecięctwa według Anzelma Gądka OCD (1884-1969)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 84-95