ROCZNIKI:

 

Syczewski Tadeusz

Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 144-152
 

The Liturgical Feasts, Celebrations, Devotions, and Popular Piety of the Easter Season in the Roman Catholic Diocese of Drohiczyn, Poland
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 23-39
 

Formacja katolików świeckich do modlitwy Liturgią Godzin
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 157-170