ROCZNIKI:

 

Przygoda Wiesław

Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 153-164