ROCZNIKI:

 

Kalisz Łukasz

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „(R)ewolucja macierzyństwa”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 157-159
 

Wychowanie bez przemocy w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 212-220
 

Edward Walewander, „Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej1918-1939”, TN KUL, Lublin 2007, 416 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 279-281