ROCZNIKI:

 

Hardyś Jacek

Ofiarniczy charakter życia duchowego Świętej Teresy z Los Andes oraz Błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 165-178