ROCZNIKI:

 

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta M.

Święta Elżbieta Węgierska – wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 179-193