ROCZNIKI:

 

Grzegorczyk Jarosław

Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 222-233
 

Potrzeba nowej ewangelizacji
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.