ROCZNIKI:

 

Urbański Stanisław

Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 13-30
 

Duchowość Kościoła Zachodniego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.