ROCZNIKI:

 

Hofmann Johannes

Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 272-290