ROCZNIKI:

 

Sopoćko Michał

Życie religijne w Metropolii Wileńskiej 1939-1945 (przygotował do druku ks. Tadeusz Krahel)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 293-308