ROCZNIKI:

 

Wieczyński Franciszek

Jerzy Lewandowski, „W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI «Spe salvi»”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 209
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 327-328