ROCZNIKI:

 

Hofman Johannes

Znaczenie Kościoła Rzymskiego i jego biskupa dla Kościoła powszechnego od „konstantyńskiego przełomu” do Soboru Chalcedońskiego (451)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 175-192