ROCZNIKI:

 

Rostkowski Zbigniew

Antonino Leonelli, „Fermo posta. Paradiso”. Modena 2007, wyd. Tipo-Litografia Paltrinieri, s. 264
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 217-221
 

Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832-1914)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 134-148