ROCZNIKI:

 

Dziuba Andrzej Franciszek

Starsi kapłani we wspólnocie Kościoła diecezjalnego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 42-58
 

Dynamika miłosierdzia w orędziu nagrody i kary
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 71-97