ROCZNIKI:

 

Góralczyk Paweł

Odkryć w sobie niepowtarzalną godność
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 59-70