ROCZNIKI:

 

Machniak Jan

Boże Miłosierdzie w doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej i w teologii bł. ks. Michała Sopoćki – dynamika przyjaźni duchowej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 85-97