ROCZNIKI:

 

Najda Jacek

Święty Paweł a areopagi współczesności
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 98-111