ROCZNIKI:

 

Depo Wacław Tomasz

Bądźmy świadkami miłości – aspekt dogmatyczny
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 9-17