ROCZNIKI:

 

Kułaczkowski Jerzy

Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo rodzin
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 138-153
 

Skutki miłosierdzia okazywanego ojcu wobec syna w ujęciu Syr 3, 14-15
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 98-109