ROCZNIKI:

 

Wójcik Jakub

Mikołaj Krasnodębski, „Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2009, 484 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 258-264