ROCZNIKI:

 

Pałubska Zofia

Ryszard Dziura, „Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 318 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 265-267
 

Kult Opatrzności Bożej w Kościele katolickim w Polsce
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 180-207
 

Janina Druszcz, „Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego”, Olsztyn 2007, 342 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 230-233
 

Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 194-221
 

Macierzyństwo duchowe w Kościele katolickim
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 96-117
 

Duchowe przesłanie Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w „kazaniu sejmowym” z 2 II 1919 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Rec.: Ks. Michał Sopoćko, „Jezus – Król Miłosierdzia. Artykuły z lat 1936-1975”. Zebrał ks. A. Skreczko, Warszawa 2005, ss. 253
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Chrześcijańskie doświadczenie mistyczne według sługi Bożego Wincentego Granata
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.