ROCZNIKI:

 

Najda Andrzej Jacek

ks. Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, 291 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 165-170