ROCZNIKI:

 

Autor:
Jakoniuk Leszek Marius

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 217-221

Artykuł do pobrania: