ROCZNIKI:

 

Autor:
Łupiński Józef

Tytuł:
The Catholic Church in Poland in the Publications of Trybuna Ludu from 1949

Title:
The Catholic Church in Poland in the Publications of Trybuna Ludu from 1949

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 201-215

Artykuł do pobrania: