ROCZNIKI:

 

Autor:
Budniak Józef

Tytuł:
The Reception of the Decree on Ecumenism Unitatis Redintegratio in Cieszyn Silesia

Title:
The Reception of the Decree on Ecumenism Unitatis Redintegratio in Cieszyn Silesia

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 169-181

Artykuł do pobrania: